Thursday, 16 October 2014

-_-

aha qartuli shrifti sadga wavida chemi kompiuteridan? :/ ragac saocrad idiouri dgeebi, PMS-ma rac patvi mca xasiattan dakavshirebit exa davdeqi cudze mgoni, phh ramis dawera mindoda, arvici risi da shriftic ki gaqra. scheisse!! moked wavedi, imedi maqvs ro yvelaferi uketesobisken sheicvleba.
kiwi

No comments:

Post a Comment